nutriskop plan prehrane

Prehrambeno savjetovalište – odabir usluge nutricionista

odabir usluge nutricionista / nutrition services

pregled nutricionista

u savjetovalištu za prehranu
75 [60 min]
  • 1 x pregled nutricionista
  • 1 x antropometrija mjere
  • analiza prehrambenih navika
  • savjetovanje o prehrani
  • prijedlog dijete i aktivnosti

Klikom na odabrani program nastavite dalje na potvrdu narudžbe i registraciju, ili se možete vratiti na početnu stranicu ovdje 

Make a choice of service and proceed to order confirmation and user registration, or you can just return to homepage here