Branimir Dolibašić, nutricionist

Nutricionist Branimir Dolibašić profesionalno je aktivan u području nutricionizma preko 20 godina poslovnog iskustva, medijskih nastupa i projekata. Svoje nutricionističko znanje danas realizira kroz projekt Nutriskop prehrambenog savjetovališta, pokrenutog prije 2 godine.

Nutricionizam modernog doba na ljudsku prehranu gleda usmjeravajući rad nutricionista u personaliziranom, prije nego u perfekcionističkom pristupu normama. Danas smo sigurni kako jedna dijeta ne odgovara svima – one size does not fit all. Stoga se pridržava individualnog pristupa u mijenjanju prehrambenih navika, tanjur po tanjur, dan za danom. Osvrte i razmišljanja o hrani objavljuje i na Nutriskop blogu.

By changing one plate at a time, you change the world